Gevelrestauratie

Gevelrestauratie is het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de gevel.

Bij het uitvoeren van de gevelrestauratie letten wij op het behoud van het oorspronkelijke karakter, alsmede op de bouwkundige eisen waaraan een gevel moet voldoen. Panden met cultuurhistorische waarde vragen om extra zorg en aandacht.  Wij beschikken over de juiste kennis en ervaring om een uitstekende gevelrestauratie uit te voeren.

Wat doen wij bij gevelrestauratie?

Wij zijn gespecialiseerd in onderstaande werkzaamheden:

het zoveel mogelijk gebruik maken van authentieke materialen;

  • schadeherstel aan metsel- en voegwerk, zoals bijvoorbeeld scheuren en roestvorming;
  • het uitvoeren/herstellen van ambachtelijk voegwerk zoals knipvoegen en snijvoegen;
  • behandelen/vervangen van stalen lateien;
  • repareren van beschadigde metselsteen met op kleur aangemaakte restauratiemortel;
  • herstellen van hardsteen/kunststeen en betonelementen;
  • het herstellen van ornamenten.

Bovengenoemde werkzaamheden voeren wij bij voorkeur uit o.b.v. een bouwkundig inspectierapport en een vergunning afgegeven via een gespecialiseerd adviesbureau en/of Monumentenwacht.

Terug